Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Let op: per 1 januari 2024 is de tijdelijke arbeidongeschiktheidsverzekering niet meer geldig. Ben je voor 1 januari ziek geworden en kun je niet werken? Meld dat dan bij ons. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op.

 

Biedt financiële steun als je door ziekte of een ongeval helemaal niet in staat bent om te werken, en als student ook niet fysiek in staat bent om colleges en dergelijke te volgen. Deze verzekering wordt actief nadat je 10 diensten hebt gewerkt via UWassistent, waarvan de laatste niet meer dan 3 maanden geleden is. Bij ziekte of ongeval is er een wachttijd van 2 weken voordat jouw uitkering begint. De uitkering duurt maximaal 2 jaar.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Deze verzekering is er voor als jij arbeidsongeschikt wordt, en dus voor een langere tijd helemaal niet kan werken. Ook als je als student niet fysiek in staat bent je opleiding te volgen. Dat kan bijvoorbeeld door uitval na een ongeval, of als je ziek wordt. Met deze verzekering krijg je dan maandelijks geld zodat je niet ineens zonder inkomen zit.

 

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze verzekering?

Deze specifieke AOV wordt geactiveerd nadat je 10 keer gewerkt hebt via UWassistent, waarvan de laatste dienst niet langer dan 3 maanden geleden is. Ben je langer dan 2 weken ziek of uit de running, dan ontvang je een uitkering tot je niet meer arbeidsongeschikt bent (voor maximaal 2 jaar lang).

De hoogte van deze maandelijkse uitkering wordt gebaseerd op hoeveel je via UWassistent hebt verdiend in de 3 maanden voordat je arbeidsongeschikt werd. Je krijgt dan voor maximaal 2 jaar lang 70% van dit bedrag maandelijks uitgekeerd.

 

Let op: per 1 januari 2024 is de tijdelijke arbeidongeschiktheidsverzekering niet meer geldig. Ben je voor 1 januari ziek geworden en kun je niet werken? Meld dat dan bij ons. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op.

Wel gedekt

Uitkering bij ongevallen en ziekte
Uitkering bij ouderschapsverlof (eenmalig € 500)
Uitkering bij rouwverlof (eenmalig € 500)
Online hulp bij gezondheidsvragen
Tijdelijke praktische ondersteuning

Niet gedekt

Alcohol, drugs en vergelijkbare middelen
Bewuste roekeloosheid
Eerste 2 weken, betaald door opdrachtgever
Psychische klachten
Opzet en/of grove schuld
Strafbare feiten

Meer weten, of arbeidsongeschiktheid melden?

Wil je meer weten over wat er wel en niet gedekt is? Lees dan de voorwaarden.
Kun je langere tijd niet werken? Dat kun je hier melden. Vertel ons wat er gebeurd is, dan gaan we voor je aan de slag.

Let op: per 1 januari 2024 is de tijdelijke arbeidongeschiktheidsverzekering niet meer geldig. Ben je voor 1 januari ziek geworden en kun je niet werken? Meld dat dan bij ons. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op.

Lijstjes spreken niet echt tot de verbeelding.

Daarom hier wat voorbeelden van situaties die wel en niet gedekt zijn.

  1. Je loopt van een trap af naar beneden. Je zag een object niet liggen en struikelt. Door de val breek je je been.
    Gedekt: Ongeval
  2. Je moet een operatie ondergaan in het ziekenhuis. Tijdens jouw revalidatieperiode kun je niet werken.
    Gedekt: Ziekte
  3. Je komt van een feestje en stapt op de fiets met een drankje teveel op. Je zag een rood stoplicht niet, en hebt een aanrijding met een auto.
    Niet gedekt: Alcohol

Alicia — Insurance for the Independent.

Veelgestelde vragen

Wat is er gedekt?

Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt dekking als jij voor langer dan 2 weken niet kunt werken door een ongeval of door ziekte. Je kunt ook eenmalig een uitkering ontvangen voor zwangerschaps/adoptie- en rouwverlof.

Ik ben ziek geworden na 1 januari 2024, wat moet ik doen?

Dan kunnen we je helaas niet helpen. Per 1 januari 2024 is de tijdelijke arbeidongeschiktheidsverzekering namelijk niet meer geldig.

Ben je voor 1 januari ziek geworden en kun je niet werken? Meld dat dan bij ons. Neem daarvoor telefonisch contact met ons op.

Wanneer ben ik niet gedekt?

Als jij korter dan 2 weken niet kunt werken, dan is dat niet gedekt met deze verzekering. Ook is er alleen dekking als je minstens 10 keer hebt gewerkt via UWassistent, waarvan jouw laatste dienst minder dan 3 maanden geleden is.

Ook zijn sommige situaties niet gedekt, bijvoorbeeld opzet, bewuste roekeloosheid, als er alcohol, drugs of vergelijkbare middelen in het spel zijn, om maar een paar voorbeelden te noemen. Lees de polisvoorwaarden voor het volledige overzicht.

Ik ben ziek en kan niet werken. Wat moet ik doen?

Meld je op je 1e ziektedag telefonisch ziek bij het huishouden waarvoor je werkt. Doe de ziekmelding ook op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering via de UWassistent website.

 

 

Je hebt recht op 6 weken doorbetaling door het huishouden van 70% van het afgesproken loon (zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst met het huishouden). De eerste 2 dagen zijn voor je eigen rekening. Daarna betaalt het huishouden jou door tot 2 weken na je eerste ziektedag.

 

Als je verzekerd bent op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan ontvang je na 2 weken een uitkering uit deze verzekering voor een maximaal 2 jaar lang.

 

Als je niet verzekerd bent op de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan betaalt het huishouden jou door tot 6 weken na je eerste ziektedag.

Heb je vragen?

Neem contact op